คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) แถลงยังไม่ยกเลิกโอลิมปิก 2020

ipro999.com คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) แถลงยังไม่ยกเลิกโอลิมปิก 2020

เว็บไซต์ ของ สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ได้ออกมาแถลงเกี่ยว กับ เรื่องนี้ว่า จนถึงตอนนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)

ยังคงมีการปรึกษาหารือ กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก ที่กรุงโตเกียวในนี้ และ ได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับหลักการที่จัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล ร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดย ระบุไว้ในแถลงการณ์

ประการแรก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ยังเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กับ สังคม และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ไวรัสโควิด-19 นับถึงตอนนี้ ยังมีเวลามากกว่า 4 เดือน ก่อนที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิก 2020

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จึงไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่จะเร่งรีบตัดสินใจ ที่อาจจะมีผลกระทบ ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายคัดค้าน การเลื่อนการแข่งขัน

ขอย้ำถึงนักกีฬาทุกๆ คน ให้เตรียมความพร้อมสำหรับ การแข่งขันโตเกียว 2020 โดย นักกีฬาจะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของแต่ละประเทศ

โดย ทั้งหมดจะได้รับการปรึกษา และ ให้ข้อมูลล่าสุดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ สำหรับ กีฬาทั่วโลก บนเว็บไซต์ Athlete365 และผ่าน NOCs และ สมาคมกีฬา ของแต่ละชาติสมาชิก

หลักการสำคัญ ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คือการปกป้องสุขภาพของทุกคน ที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของนักกีฬา และ กีฬาโอลิมปิก

โดยจะติดตาม สถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากที่เมื่อกลาง เดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล, องค์การอนามัยโลก, คณะกรรมการจัดงานโตเกียว 2020, หน่วยงานของญี่ปุ่น และ รัฐบาลโตเกียวเพื่อให้มั่นใจ ว่าการดำเนินมีการประสานงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

จนถึงตอนนี้ มีนักกีฬาร้อยละ 57 ที่มีคุณสมบัติผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 แล้ว ส่วนนักกีฬาที่เหลืออีก 43% นั้น IOC จะทำงานร่วม กับ สมาคมกีฬาสากลต่างๆ

หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ที่จำเป็น และ ใช้งานได้จริงกับระบบ การคัดเลือกและรับรองผลของนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโตเกียว 2020 โดยยึดกลักการคือโควต้า ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจนถึงปัจจุบัน ยังคงถูกจัด สรรโดย NOCs

สำหรับ การคัดเลือก ยังคงใช้ยึดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพราะเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึงนักกีฬา และ ทีมงานได้อย่างยุติธรรม การปรับตัวที่จำเป็นเพื่อ ให้สอดคล้อง กับ ระบบการรับรองและการจัดสรรสถานที่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะเป็น

– ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในภาคสนาม (เช่น การจัดอันดับหรือผลลัพธ์ในอดีตของแต่ละสหพันธ์กีฬานั้นๆ)

– สะท้อนถึงหลักการของระบบการรับรองที่เกี่ยวข้อง การจัดอันดับหรือผลลัพธ์เหตุการณ์เฉพาะของแต่ละทวีปหรือภูมิภาค

ทั้งนี้ การเพิ่มโควตาของนักกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี ภายใต้สถานการณ์พิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดงานโตเกียว 2020

“สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้ เป็นข้อกังวลอันดับหนึ่งของเราทุกมาตรการดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัย และ ผลประโยชน์ของนักกีฬาโค้ชและการสนับสนุน ชุมชนโอลิมปิกเราให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ดีและในช่วงเวลาที่ยากลำบากความเป็นปึกแผ่นของโอลิมปิกของเราทุกคน”

โดยทาง Jiji Press ซึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นจำนวน 2,000 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป) พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 9.2%

ที่บอกว่าพวกเขาอยากเข้าร่วมพิธีเปิด – ปิดของมหกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้ ในขณะที่อีก 27.4% แบ่งรับแบ่งสู้ว่าอยากไปเข้าชม ถ้าสามารถไปได้ โดยตัวเลขในภาพรวมพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม 36.7% ลดลงจากการสำรวจเมื่อปี 2019 ที่เคยมากถึง 37.1% และปี 2018 ที่ 45.6%

สำหรับเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่อยากเข้าร่วมในมหกรรมที่ประเทศตนเองเป็นผู้จัดครั้งนี้ มี 4 ข้อนั่นคือ ผู้ตอบแบบสอบถาม 70%

มองว่าโทรทัศน์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ก็สามารถรับชมพิธีดังกล่าวได้ รองลงมา 39.9% แสดงความกังวลเรื่องระบบคมนาคมขนส่งที่อาจจะพลุกพล่านเกินไปจนทำให้การเดินทางไม่สะดวก

หรือมีปัญหาจราจรติดขัด 38.5% บอกว่าสถานที่จัดงานนั้นอยู่ไกลเกินไป และอีก 22% บอกว่า พวกเขากังวลเรื่องความร้อน เนื่องจากช่วงที่มีการจัดงานนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นพอดี

 

 

——————————————————————–

สมัคร โปรโมชั้นภายในเดือนนี้ รับโบนัสร้อนแรง แอดเลย ที่ line: @ipro999